“มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก ทัศนัย บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น