อบรม มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น