เมืองสามหมอก ตรวจราคาสินค้า “กาดติ๊ด”

พาณิชย์เมืองสามหมอก ออกตรวจสถานการณ์จำหน่ายสินค้า “กาดติ๊ด” เปิดตลาดซื้อขายในช่วงเที่ยงวันเสาร์ ถึงช่วงวันอาทิตย์ พบกระเทียมแห้งยังโลละ 70 บาท ขณะที่สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ มีการปิดป้ายแสดงราคา ไม่พบการขาดแคลน หรือการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า แต่อย่างใด

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจสถานการณ์จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดวันอาทิตย์ (กาดติ๊ด) ซึ่งเสนอเป็นตลาดชุมชน ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเปิดตลาดซื้อขายในช่วงเที่ยงวันเสาร์ ถึงช่วงวันอาทิตย์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย เป็นผู้ประกอบการทั่วไป เกษตรกรชนเผ่าที่ราบสูงต่าง ๆ อาทิ ลีซู ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอ ปะกากะยอ ฯ

จากการตรวจสอบพบว่า กระเทียม ณ ระดับไร่นา เกษตรกรเก็บเกี่ยวและนำผลผลิตกระเทียมสด ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมดของจังหวัดราคาจำหน่าย ณ ระดับไร่นา อยู่ในช่วง 25-28 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และขนาด โดยผลผลิตกระเทียมสด ที่ขนส่งนำมาจำหน่าย ณ ตลาด กก.ละ 35 บาท และขายรวม 3 กก. 100 บาท สำหรับผลผลิตกระเทียมแห้ง มัดจุก (ยังไม่แห้งสนิท ตากประมาณ 2-3 วัน) ราคาจำหน่าย 50-70 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความแห้ง และขนาด ส่วนสินค้าประเภท/กลุ่มอื่น ๆ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ มีการปิดป้ายแสดงราคากันโดยทั่วไป ไม่พบการขาดแคลน หรือการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า แต่อย่างใด

ทั้งนี้ยังมีรายงานอีกว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วเขตอำเภอเมืองฯ เนื่องจากมีสภาพเป็นแอ่งกะทะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และแสบตา สถานการณ์ดังกล่าวยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ช่วงกลางคืนยังเห็นแนวไปในเทือกเขา คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนเมษายน หรือจนกว่าจะมีฝนตกในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น