แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ภัทรวดี กิตติยะ (น้องพลอย) นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่ได้ไป ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร Bachelor of Sport and Exercise Science ของมหาวิทยาลัย University of the Sunshine Coast เมือง Sunshine Coast รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ในเดือน ธันวาคม 2558 ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ต้องขอขอบคุณ น้องพลอย ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา แล้วก็ขอให้น้องพลอย ได้ทำตามความฝัน และกลับมาพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยตามที่สมปรารถนา ศูนย์ฯเดอะเบสท์สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ บริการฟรีสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่การให้คำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรีที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โทร. 053-354 225, 088-269 5099, 090-327 3558 หรือ www.thebest-edu.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น