กิจกรรม “มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิตภาคเหนือ CP Blood Donation Day”

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิตภาคเหนือ CP Blood Donation Day” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ หลังสิ้นสุดกิจกรรมมียอดผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 525 คน ได้โลหิต 443 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 177,200 ซีซี.

ร่วมแสดงความคิดเห็น