ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นางวาสิฏฐี ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นางสุจิตรา ปัญญา 271 ม.1 บ้านบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้มอบถุงยังชีพ เงินสด และเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น