ห่วงปิดเทอม เด็กเสี่ยงจมน้ำ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด แนะผู้ปกครองดูแลบุตร หลานอย่างใกล้ชิด อย่างปล่อยให้เด็กเล่นน้ำคนเดียว

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศร้อนจัด ประชาชนนิยมเล่นน้ำคลายร้อน โดยพบว่าในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำสูงสุด จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – 2559 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวน 52 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 18 ราย หรือร้อยละ 34.61 และในปี 2559 มีเด็กวัยนี้เสียชีวิตทั้งหมด 6 ราย สูงสุดในเดือนมีนาคม 2 ราย รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน มกราคม กรกฎาคม สิงหาคม เดือนละ 1 ราย ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลายอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพัง แม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคย เนื่องจากพบว่าแหล่งน้ำที่มีผู้จมน้ำเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มเด็ก คือแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองชลประทาน และอ่างเก็บน้ำ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุคนจมน้ำ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือทางหมายเลข 1669 ทันที

ทั้งนี้ ในการช่วยชีวิตผู้จมน้ำ ต้องช่วยให้หายใจให้ได้ โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันสมองขาดออกซิเจน วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือ ช่วยให้เด็กที่จมน้ำหายใจให้เร็วที่สุด โดยให้นอนบนพื้นราบแห้งและแข็ง หากไม่รู้สึกตัวให้เป่าปากช่วยการหายใจและนวดหัวใจ เมื่อรู้สึกตัวหรือหายใจเองได้แล้วให้จับนอนตะแคงข้าง ศีรษะหงายไปข้างหลังเพื่อให้น้ำไหลออกทางปาก ใช้ผ้าห่มคลุมผู้ป่วยให้ความอบอุ่น งดน้ำและอาหาร และรีบส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ในการเล่นน้ำอย่างปลอดภัย หากว่ายน้ำไม่เป็นขอให้สวมเสื้อชูชีพหรือใช้อุปกรณ์พยุงตัวตลอดเวลา ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นน้ำคนเดียว เล่นน้ำในตอนกลางคืนหรือขณะมีฝนตก และไม่กระโดดลงน้ำที่ไม่ทราบสภาพใต้น้ำ ที่สำคัญอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ จะต้องอยู่ในสายตาผู้ปกครอง และไม่ปล่อยให้เด็กยืนใกล้ขอบบ่อ ขอบสระ หรือภาชนะใส่น้ำ เพราะอาจลื่นพลัดตกลงน้ำ และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ หากพบคนตกน้ำ ขอให้หาอุปกรณ์และคนมาช่วย ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” โดยตะโกนเรียกให้คนมาช่วย โยนอุปกรณ์ลอยน้ำที่อยู่ใกล้ตัวให้คนที่ ตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ถังแกลลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือก ห่วงชูชีพ โดยโยนครั้งละหลาย ๆ ชิ้น และยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ ผ้าขาวม้า เสื้อ เพื่อดึงตัวขึ้นจากน้ำ ห้ามกระโดดลงไปช่วยอย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกกอดรัดและจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น