ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ในส่วนของการดำเนินงานของกองคลังและกองนโยบายและแผน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพัฒนาการบริหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น