ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนสันป่าตอง

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน ในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่38 จำนวน 164 คน ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น