เยี่ยมนักกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ “ชุมพร-ระนองเกมส์”

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ พร้อมเลขาธิการสมาคม ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ ไปเยี่ยมนักกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ นำเครื่องดื่มเกลือแร่ไปให้นักกีฬาตามสนามแข่งขันและที่พัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น