“ทต.บ้านกลาง รับมอบเงินกองทุน จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”

“ทต.บ้านกลาง รับมอบกองทุน จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”

วันนี้ เวลา 10.00น.นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายก ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหน้าบ่อ(ชุมชนคุ้ยขยะเดิม) จำนวน 38,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อการออมและสามารถยืมไปใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น