อบจ.เชียงใหม่ นำราชสีห์สันทราย ศึกษาดูงานที่แม่ลาว จ.เชียงราย


วันที่ 21 มี.ค.2560 สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง สจ.เขต 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์    ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย ร่วมเดินทางเป็นกำลังใจ ในการนำคณะผู้นำท้องที่ สมาคมกำนัน-ผู้ใหญบ้าน เดินทางสู่หมู่บ้าน บ้านร่องปลายนาหมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราช ดำริ ร.9 เพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาปรับ ใช้กับชุมชนหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชนสนองนโยบายของรัฐบบาล

สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง กล่าวว่า โดยหลักการต้องการให้ผู้นำท้องที่เกิดความเข้าใจ นำประชาชนของตนเองให้มีรายได้เกิดขึ้น หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ จ.เชียงราย ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าอยู่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ ITC ของ จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น