กาชาดลำพูนนำคณะออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้เพื่อให้การช่วยเหลือ

กาชาดจังหวัดลำพูน รุกพื้นที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ เบื้องต้นมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วน

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นางรุสลีนา หวังดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะออกพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ ท้องที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 2 ราย เพื่อให้กำลังใจในการดำรงชีวิต ได้มอบเงินดำเนินการการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยได้มอบเงินดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 70,400 บาท และยังได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอื่นๆ ในการมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อการครองชีพ และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ในการต่อสู้ชีวิต และยังมีอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ที่ได้ประสานงานและสนับสนุนการออกเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดีจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น