ประชุมหารือ การจัดงานแข่งขันกีฬา Summer Beach Game 2017

ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ คณะผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานแข่งขันกีฬา Summer Beach Game 2017 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา Summer Beach Game 2017 ระหว่างเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กับ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลท่าข้ามวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น