ต้อนรับ สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

รองศาสตราจาย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้า ให้การต้อนรับ สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการสนทนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น