ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เนื่องในงานปฐมนิเทศและมอบเสื้อสูทมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น