กลุ่มเหนือตอนบน 2 จัดงานแสดงสินค้า

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและจังหวัดเชียงราย จัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าลุ่มน้ำโขง และอาเซียน บวก 6 พร้อม 5 กิจกรรม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เตรียมจัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงภายใต้ชื่ออลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS และอาเซียน บวก 6 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 รวมงาน 5 วัน ซึ่งจัดแถลงข่าวเตรียมการจัดงาน โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงรายและนายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โอท็อป และ SMEs จากผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS และกลุ่มอาเซียน บวก 6 นำสินค้ามาร่วมแสดง จำหน่ายสินค้าในงานจำนวน 300 คูหา พร้อมด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การแสดงสินค้า กิจกรรมที่ 2 การเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมที่ 3 การเปิดตัว เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB กิจกรรมที่ 4 จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดนิทรรศการหมู่บ้านมีชีวิต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และกิจกรรมที่ 5 ทางด้านความบันเทิง การแสดงจากศิลปินนักร้อง การแสดงวัฒนธรรมเป็นประจำทุกวัน กำหนดเปิดงานในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 16.00น.เป็นต้นไป พร้อมเปิดตัว เครือข่ายธุรกิจ จัดเสวนา ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดงานแสดงแลจำหน่าย สินค้าลุ่มน้ำโขง และอาเซียน บวก 6 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ ในช่วงเวลา 10.00น.- 21.00น.รวมการจัดงาน 5 วัน ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053- 150200-1

ร่วมแสดงความคิดเห็น