ร่วมมือขจัดฝิ่นให้สิ้นแผ่นดินไทย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด ศมพ.อ.อมก๋อย โดยมี “พ.อ.สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี” รอง เสธ.ศมพ. อ.อมก๋อย ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 โดยที่ปรึกษาโครงการพิเศษฯปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.อมก๋อย รอง ผกก.ป.สภ.อมก๋อย ผอ.รร.บ้านแม่หลองน้อย ผู้แทน รพ.สต. แม่หลองหลวง นายก อบต.สบโขงและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ต.สบโขง จัดการประชุมติดตามการขับเคลื่อนข้อตกลง (MOU) ต.สบโขง ณ ห้องประชุม อบต.สบโขง โดยมีประเด็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้นำชุมชนทุกคนดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการขจัดฝิ่นให้หมดไปจากพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่ได้ดำเนินการไปแล้วระยะทาง 65 กิโล จากทั้งหมด 107 กิโล คงเหลืออีก 42 กิโลที่จะต้องขออนุมัติจากกรมป่าไม้ หากสามารถผลักดันให้ดำเนินปรับปรุงได้ทั้งหมด จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาฝิ่นได้ผลมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง


ร่วมแสดงความคิดเห็น