ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเวียงเชียงของ

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานกลุ่มจำหน่ายสินค้าผ้าพื้นเมือง ณ บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น