ทต.ท่าข้าม-ทต.บ้านแปะ จัดกีฬาซัมเมอร์บีชเกมส์ เปิดสนาม 27 มี.ค.60

สามประสานจับมือกันจัดการแข่งขันกีฬา “ซัมเมอร์บีชเกมส์ 2017” ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท เปิดการชิงชัยใน 2 ชนิด กีฬาและอีก 1 กีฬาสาธิตกำหนดเปิดสนามวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่หาดทรายลำน้ำแจ่ม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีการลงนามความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬา “ซัมเมอร์บีชเกมส์ 2017” เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ของเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการกีฬาและส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

การแข่งขันกีฬา “ซัมเมอร์บีชเกมส์ 2017” ครั้งนี้จัดแข่งขันใน 2 ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายหาด และวอลเลย์บอลชายหาดพร้อมกีฬาสาธิตอีก 1 ชนิดกีฬาได้แก่เซปักตะกร้อชายหาดโดยจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม -5 เมษายน 2560 ที่หาดทรายลำน้ำแจ่มบริเวณใต้สะพานข้ามลำน้ำแจ่มซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ที่สนใจจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่โทร.053-461114 ต่อ 14 ได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 พร้อมทำการจับสลากแบ่งสายแข่งขันในเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลชายหาดทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 10,000 บาท ทีมรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 7,000 บาท อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาทและอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

วอลเลย์บอลชายหาดทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท ทีมรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท และอันดับที่ 4 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 500 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น