ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสว่าง

นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะเดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสว่างและร่วมทำบุญ โดยมี นายรุ่งเรือง ลำนวล ผอ.รร.วัดศรีสว่าง และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดศรีสว่าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น