ให้โอวาทแก่นักศึกษาจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ชาววิทยาศาสตร์ น้อมทำดีพลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน” ที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น