พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา โรงเรียนบ้านหัวริน

นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.ชม.4 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน ร่วมแรงสานฝัน วันภาคภูมิใจ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง สพป.ชม.4 โดยมี ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.ร.ร.บ้านหัวริน กล่าวรายงาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น