เลี้ยงส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ภัตตาคารเลอ ค๊อก ดอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานมูลนิธิศาลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฤกษ์เลี้ยงส่ง นายอานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้พิพากษา นายอภิพงศ์ ศานติเกษม และ นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมด้วยบรรยากาศชื่นมื่น อิ่มอร่อยกับอาหารฝรั่งเศสเลิศรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น