ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ขุดลอก กำจัดวัชพืช คลองแม่ข่า

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับ จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ขุดลอก กำจัดวัชพืช จัดการเก็บขยะในคลองแม่ข่า ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น