อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับอปท.อ.เชียงดาว จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงดาว จัดการแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (รวมพลคนท้องถิ่น ปี 2560) ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (รวมพลคนท้องถิ่น ปี 2560) ครั้งที่ 16 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาวเขต 1 และนายเหรียญ ก้อนพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด รู้จักการแข่งขันกีฬาที่มีแพ้ ชนะ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการรณรงค์ ให้เกิดความรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตองชาย เปตองหญิง และกีฬาพื้นบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น