เดินสวนสนามและตรวจแถวสมาชิก

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและตรวจแถวสมาชิก มีหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากศูนย์ อปพร.เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเดินขบวนธงไตรรงค์, กล่าวคำปฏิญาณตน ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ร่วมแสดงความคิดเห็น