เปิดโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน

นเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2560 โดยมี ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก”

ร่วมแสดงความคิดเห็น