“มร.ทัวริสซึ่ม” เน้นวิถีไทย

ปีนี้ที่ทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เน้นการท่องเที่ยวในแบบวิถีไทย ทางกองประกวด “มิสเตอร์ ทัวริสซึ่ม ปี 2017” จึงได้เน้นเอาวิถีชีวิต ไทยๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มาเป็นจุดเด่นในการประกวดครั้งนี้ที่จะมีขึ้นที่เชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 เมษายน หลังจากเทศกาลปี๋ใหม่เมืองแล้ว ในปีนี้ที่ผู้เข้า ประกวดนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติจะได้เก็บตัวและเรียนรู้และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในด้านต่างๆ ตลอดถึงการใช้ชีวิตแบบวิถีไทยให้ผู้ประกวดได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไปในวงการท่องเที่ยวทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น