ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้แนวทาง 3R-ประชารัฐ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับ ชุมชน และมีพิธีมอบตู้ขยะอันตรายให้กับชุมชนด้วย ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น