เตือน ระวัง 2 ภัยจากหมอกควันและพายุ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่

พบว่าวันที่ 23 มีนาคม 2560 มีหลายพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้แก่ พื้นที่ใน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.แพร่ และ จ.เชียงราย โดยพบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าอยู่ที่ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐานและจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก ควรจำกัดเวลาที่อยู่นอกบ้านให้น้อยลง หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการสูดละอองหมอกควันเข้าปอด และเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากหมอกควัน โดยปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร ไม่รองรับนํ้าฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ที่สำคัญ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เกินค่าอันตรายต่อร่างกาย

สำหรับการป้องกันอันตรายขณะฝนตกและมีลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพราะช่วงฝนตกจะมีลมแรง ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นน้อยลง ควรดูแลสุขภาพของตนเอง หากฝนตกควรหลีกเลี่ยงไม่ตากฝน หรือถ้าเปียกฝนกลับถึงบ้านต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพราะอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ รวมถึงระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร งดใช้โทรศัพท์มือถือชั่วคราวเพราะอาจเกิดฟ้าผ่าได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ที่สำคัญ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการ
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ร่วมแสดงความคิดเห็น