สัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็วทันใจ”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็วทันใจ” เริ่มต้นแห่งแรก ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอ นิกส์ กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ และ หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมสัมมนา ที่ รร.เชียงใหม่ แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!