สัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็วทันใจ”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็วทันใจ” เริ่มต้นแห่งแรก ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอ นิกส์ กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ และ หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมสัมมนา ที่ รร.เชียงใหม่ แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น