มอบของขวัญ ของที่ระลึก อวยพรวันคล้ายวันเกิด

สมาน ทิพย์วังพาน เหรัญญิกชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน มอบหมายให้ ดำรง จันทร์โรจนพันธ์ กรรมการ มอบของขวัญของที่ระลึกอวยพรวันคล้ายวันเกิดสมาชิก ที่เกิดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 ที่สวนอาหารเสน่ห์ชายน้ำ เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมงานพิธีสระเกล้าดำหัว-ขอพรปี๋ใหม่เมือง จากสมาชิกอาวุโส ในวันที่ 8 เมษายน นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น