ผนึกกำลังนำดาราศาสตร์เสริมกิจกรรมอุทยานทั่วประเทศ

“สดร. จับมือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และสมาคมอุทยานแห่งชาติ ผนึกกำลังนำดาราศาสตร์เสริมกิจกรรมอุทยานทั่วประเทศ”
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสมาคมอุทยานแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ผนึกกำลังส่งเสริมบริการวิชาการดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หวังนำดาราศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้แก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน สดร. ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เพื่อจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นับเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ก็ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อีกด้วย การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการให้ความสำคัญกับกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง 150 แห่งทั่วประเทศ ตามพันธกิจของ สดร. ที่ให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ประชาชน สอดคล้องกับแนวทางของกรมอุทยานฯ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักท่องเที่ยว

ประชาชนและเยาวชนจำนวนมาก สดร. จะมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์และจัดกิจกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯและหน่วยงานในสังกัด อาทิ กิจกรรมการดูดาวเบื้องต้นและการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง ความร่วมมือฯ ครั้งนี้จะทำให้เกิดการผนึกกำลังกันในด้านดาราศาสตร์ ถือเป็นการนำดาราศาสตร์มาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ความร่วมมือของสามหน่วยงานในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดแผนงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการนำดาราศาสตร์ไปสร้างเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีความร่วมมือกันในด้านการให้ความรู้ดาราศาสตร์แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ตั้งแต่มีการสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นายธัญญา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันความสนใจด้านดาราศาสตร์ การดูดาวยามค่ำคืน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ยังถือว่ามีความรู้ทางดาราศาสตร์ไม่เพียงพอ สดร. จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยฝึกปรือและแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำความรู้เหล่านี้เผยแพร่สู่ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา หรือกรณีที่มีการจัดค่ายในเขตพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมอุทยานแห่งชาติที่เข้ามาช่วยเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ต่าง ๆ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น