ลงพื้นที่เก็บ คัดแยกขยะ ถนนคนเดินวัวลาย

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เราพากันมาทำเพื่อสังคม ที่วันก่อน นายพัฒนะ ราชแพทยาคม ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานโรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ ได้ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขยะที่ถนนคนเดินวัวลาย จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันเก็บขยะตามจัดกิจกรรม “สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อสังคม ใครไม่ทำเราทำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น