วิจัยติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซไบโอมีเทน CBG เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG

ฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช ผู้อำนวยการ กลุ่มพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานโชว์ ผลสำเร็จโครงการวิจัยติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซไบโอมีเทน CBG เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ในภาคครัวเรือนเพื่อชุมชน สำเร็จแห่งแรกของประเทศ ณ โรงแรมอีสตินตัน จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น