ร่วมแสดงความยินดี ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนคนใหม่

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้, ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชาติชาย โครงไพบูลย์ เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดลำพูนคนใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น