ก๊อซซิบ คนเมือง วันที่ 29 มี.ค. 60

“ก๊อซซิบ คนเมือง”ยังพอมีความหวังเล็กๆ เมื่อฟ้าฝนเริ่มตั้งเค้า ตามพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตก แต่จะแถมพายุฟ้าคะนองและลูกเห็บให้ด้วย เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมักจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หากเทลงมาซักห่าอากาศคงจะดีขึ้น หมอกควันจะได้จางหายไปบ้างไม่มากก็น้อย ติดตามกันต่อไป…

ด้วยความขอบคุณจากใจ “สจ.พล” สุพล ณ วิชัย ส.อบจ.สันทราย เขต 2 ฝากขอบคุณผ่านสื่อไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือรวมถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ แม่แดง ณ วิชัย ที่วัดข้าวแท่นหลวงและในวันฌาปนกิจศพที่สุสานบ้านป่าลานที่ผ่านมา จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิบนิ้ววันทา นอบน้อมด้วยความขอบคุณมิตรแก้วสหายคำทุกท่าน…

รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายระเริง นิยมกูล นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ภายในงานมีการชมวีดีทัศน์เด็กชั้นอนุบาล 3
การแสดงของเด็กนักเรียน อนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้บริหาร/ผู้ปกครองร่วมบันทึกภาพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา…

“เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 2 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ภายในงานพบกับ การเสวนาทางวิชาการ บริหารอย่างไร ห่างไกล ม.44 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์ (รำวง) การประกวดการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล การประกวดการจัดนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าและของดีจากทุกเทศบาล ใน จ.เชียงใหม่ งานนี้มีท้องถิ่นขับเคลื่อนกันเต็มลูกสูบนำโดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ มนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และ ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ วันก่อนเปิดแถลงสื่อถึงความพร้อมในการจัดงานเผยสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่นั้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาล117 แห่ง โดยได้ดำเนินการจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่นิทรรศการผลการดำเนินงานของเทศบาลทุกที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ธรรมดาจริงๆงานนี้ไม่ควรพลาด…

ด้วยความยินดี นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน หอบแจกันดอกไม้สวยๆ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชาติชาย โครงไพบูลย์ เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดลำพูนคนใหม่ ถึงห้องทำงานเมื่อวันที่ผ่านมา

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น