ประชุมลูกเสือภาคเหนือ

นายประทิน นาคสำราญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ นำกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ และ วปง.เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับผู้เข้าประชุมจาก 17 จังหวัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณพระตำหนักเขาค้ออ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น