อบรมหลักสูตร “การตลาดในศตวรรษที่ 21”

หลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การตลาดในศตวรรษที่ 21” จัดโดย กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น