พบปะพูดคุย พร้อมแนะนำทีมงานใหม่

ณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เข้าพบปะพูดคุย ปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อมอบช่อดอกไม้ และแนะนำทีมงานใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น