อวดโฉมตลาดต้องชม เน้นท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น

พาณิชย์ลำพูนจับมือ 4 อปท. จังหวัดลำพูน ทำตลาดต้องชม เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนชนหรือเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)

นายอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “ตลาดต้องชม” ของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีแผนการดำเนินการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง 2. ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 3. ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง 4. ตลาดหน้าวัดพระธาตุหริภุุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแรง ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ตั้งที่จะดำเนินการเปิดตลาดต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์

นายอรัญ วงศ์อรัญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มองเห็นศักยภาพของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องของหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าทอ และยังมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประชารัฐ จึงต้องสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ โดยเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น ยกระดับตลาดชุมชนเป็น “ตลาดต้องชม” สร้างเป็นแหล่งค้าขาย และดึงดูดการท่องเที่ยว โดยตลาดทั้ง 4 แห่ง ที่เดินทางเยี่ยมชมพบว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่เข็มแข็ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่และสามารถส่งเสริมให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) และวิถีชีวิตในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนชนหรือเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมนี้ได้มอบนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวถึงแนวทางการพัฒนาตลาดต้องชม โดยให้ดึงเอาจุดเด่นของท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ มีประชาสัมพันธ์เรื่องราวการถ่ายทอดคุณค่าวัฒนธรรมที่โดดเด่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พร้อมกับการดึงให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านของตนเองให้เหมาะสมกับการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว อาทิ การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาด ทำสีรั้วบ้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยนำหลักวิชาทางภูมิสถาปัตย์เข้าช่วยในการออกแบบสร้างสรรค์ ในด้านของการตลาดให้แนวทางในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าหัตถกรรมไปยังหัวเมืองใหญ่ทีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ภูเก็ต กระบี่และเกาะสมุย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเกิดความต้องการที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะจัดพิธีเปิดตลาดต้องชม แห่งแรกของจังหวัดลำพูน ในชื่อ “ตลาดหัตถกรรม ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง…ตลาดต้องชมจังหวัดลำพูน” ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น