สกู๊ปหน้า1…เตรียมเสนอเชียงใหม่ เข้าสู่เมืองมรดกโลกรอบใหม่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภาคประชาสังคม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้นำชุมชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาสาสมัครด้านวัฒนธรรม และสื่อมวลชน รวมทั้งมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบความดี 9 ประการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

โดยทาง รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบทำความดี 9 ประการของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการคัดเลือกเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบด้าน ด้านพากเพียรอดทน ได้แก่นายอนันต์ สุคันธรส จาก อ.สันกำแพง ด้านเสริมสร้างคนดี นายใจ๋คำ ตาปัญโญ จาก อ.แม่วาง ด้านรู้รักสามัคคี ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สวนเพชร จาก อ.หางดง ด้านมีน้ำใจ นายอิ่นคำ ฟองสมุทร์ จาก อ.แม่แตง ด้านใฝ่ประหยัด นางณัฐรดี ฮวดเจริญ จาก อ.สารภี ด้านซื่อสัตย์สุจริต นางดรุณี กันธมาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง นางรสรินทร์ สิทธิธรรมใจ จาก อ.พร้าว ด้านเรียงร้อยไมตรี นางศิรัญญา สุนทร จาก อ.แม่ริม และด้านหวังดีมีเมตตา นายสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง จาก อ.สะเมิง

ทั้งนี้ทาง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้เขียนวิสัยทัศน์เสนอนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งว่าจะดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญคือ สร้างคนดี ยกย่องคนฉลาด ช่วยเหลือเผื่อแผ่ ปรองดองสามัคคี ประการที่สองจะขับเคลื่อนมิติทางวัฒนธรรม สร้างความมั่งคั่งมั่นคงความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย และอีกประการคือสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภาพลักษณ์ เกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก มาถึงวันนี้ยังดำเนินการไม่หยุดยั้ง สำหรับที่เชียงใหม่นั้น เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมมีสิ่งดีงามหลายเรื่อง โดยเฉพาะการเสนอให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งจะต้องเสนอเรื่องให้เข้าเงื่อนไข โชคดีที่เชียงใหม่มี ผวจ. ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างกระตือรือร้น และได้อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วย

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว มีโบราณวัตถุจำนวนมากที่เก็บรักษาไว้ เตรียมจะเปิดเป็นทางการในเดือนเมษายน 2560 เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบใหม่ วันเปิดจะประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอให้เป็นแห่งศึกษา และท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับเชิญมัคคุเทศก์มาร่วมเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาชม เชียงใหม่จะไม่ได้ดูแต่ช้างหรือหมีแพนด้า แต่จะมีมรดกทางวัฒนธรรมให้ชม อาจจะเปิดถึง 2 ทุ่มก็ได้ นอกจากนั้น ในระดับกระทรวงต่อไปจะให้มีการเปิดเว็บไซต์ข้อมูลของกลุ่ม และนักแสดงภูมิภาคต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง คณะลิเก ลำตัด หมอลำ ช่างซอ ฯลฯ มีที่ไหน ราคาเท่าไร พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณจากเดิมที่นำงบไปจัดกิจกรรมอื่น ก็จะนำมาให้สมาคมศิลปินเหล่านี้แทน

หลังเปิดประชุมนายวีระ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเตรียมจะเสนอเชียงใหม่ นครราชสีมา (พิมาย) และนครศรีธรรมราช เข้าสู่การขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกเบื้องต้น โดยเชียงใหม่มีความโดดเด่นหลายด้าน แต่ที่พิจารณากันคือด้านเมืองสร้างสรรค์หัตถกรรม คาดว่าภายในปีนี้จะได้ขึ้นบัญชี 1 ใน 3 ของเมืองที่เสนอไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น