กองบิน 41 ซ้อมกันภัย

นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ เสนาธิการกองบิน 41 เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการป้องกันภัยให้แก่ข้าราชการเเละทหารกองประจำการของกองบิน 41 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

ร่วมแสดงความคิดเห็น