กองทัพบก/ค่ายขุนเณรพบประชาชนตำบลโป่งแยง

กองทัพบกพบประชาชน คืนความสุข สร้างสามัคคีในท้องถิ่น จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกระหว่างกำลังพลกับชาวบ้าน การแสดงดนตรีจากหน่วยจิตวิทยาศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี มีผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน และฝ่ายปกครองร่วมงานคับคั่ง

พ.อ.อดุลย์ จันทร์มา ผบ.รพศ.5 เป็นประธานเปิดงานกองทัพบกเพื่อประชาชน กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชนและเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มอบสิ่งที่ดีต่อพี่น้องประชาชน ตระเวนไปตามชุมชนหมู่บ้านของแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวบ้าน โดยแต่ละแห่งที่เดินทางไปได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในแต่ละแห่ง และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2560 ได้ลงพื้นที่พบประชาชนที่บ้านโป่งแยงใน มีกิจกรรมมากมาย ในภาคกลางวันนั้นได้จัดกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเปตอง การชนไก่เพื่อการอนุรักษ์ การตรวจสุขภาพ บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ การฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยครูฝึกของกรมรบพิเศษที่ 5

ส่วนภาคกลางคืนจัดความบันเทิงบนเวที มีรำวงย้อนยุคของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมทำการแสดง และ การแสดงดนตรีของทหารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 นายวัน ม่วงมา นายก อบต.โป่งแยง นายประสงค์ วงค์เสือ กำนันตำบลโป่งแยงพร้อมพี่น้องประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ณ สนามกีฬาบ้านโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น