เปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงาน และนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนรายการ ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น