ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบรรยายพิเศษทางโดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นำเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง “มรดกโลก” ของ UNESCO ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น