ลั่นฆ้องชัย เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด

ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สพล.เชียงใหม่ ลั่นฆ้องชัย เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 จัดโดยนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ โดมอเนกประสงค์เหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น