รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

สุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (ศวม.ชม) พร้อมข้าราชการศวม.ชม. เข้าร่วมจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยมีสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน และมีเวที เสวนา หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วของหน่วยงาน โดยมีเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการสหกรณ์แม่แตง จำกัด และผู้ใหญ่บ้าน ร่วม ณ บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น