ต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา และคณะอาสาร้านจิตรลดา ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการศิลปาชีพบ้านกาด อำเภอแม่วาง และโครงการศิลปาชีพบ้านแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น